حریم خصوصی

سیاست های ماهدف ما ایجاد پلتفرمی قوی برای رسیدن به کنشگری اجتماعی است. ما بستری را بیان آزادانه مشکلات در ایران فراهم کرده ایم و می خواهیم دنبال راه حل خلاقانه و مثبت برای برطرف کردن آن ها هستیم...


ارزش های ما
  • ما واقعا جدی گرفته ایم!!!!
  • ما آزاد و در چهار چوب انسانیت و اخلاق فکر می کنیم!!!!
  • ما با شور و شوق خدمت می کنیم چرا که دنبال هدفی بزرگتر هستیم!
  • ما به ارائه راه حل های مثبت و خلاق می پردازیم.
  • ما بزرگ فکر می کنیم چرا که همه ما فرصت تغییر مسیر تاریخ داریم.