همه با هم، برای هم

نسپا، پلتفرمی اجتماعی است تا مردم را در همه جا توانمند سازد تا بتوانند تغییراتی که می خواهند مشاهده کنند را ایجاد کنند. در نسپا همه می توانند طرح مسئله کنند و همه با هم شروع به بسیج طرفداران و همکاری با تصمیم گیران برای راه اندازی راه حل ها کنند. این یک کنشگری اجتماعی است که برای پیشرفت یک جامعه لازم است....

شروع کنید تماشای ویدیو چالش

تازه ترین ها

{{item.title}}

امضا می کنم!!!
{{item.supporters}}، نفر امضا کرده اند. بزن بریم تا {{item.needed}} تایی شدن...